Fyllnadsval till styret

Hej sektionsmedlemmar Härmed meddelar vi att vi kommer lämna våra platser som ordförande samt vice ordförande för Arkitekturstuderandesektionen vid årsskiftet, då vi vill kunna fokusera på andra saker framöver. Nominering till de vakanta posterna skickas in senast 30 november till valberedningen@a-sektionen.se. Du kan nominera dig själv eller någon annan som…

Aspinfokväll med Styret och utskotten

Nu börjar verksamhetsåret 2015/2016 lida mot sitt slut, och det är dags för nya fräscha själar att ta över stafettpinnen för A-styret och sektionens fyra utskott Arkipelago, ATU, AUU och Genusgruppen. På aspinfokvällen kommer ni få veta mer om vad vi i Styret och de olika utskotten håller på med,…