Nytt A-Styre med utskott

1/7-2020 har passerat och därmed har det nyinvalda Styret och utskotten gått på sina poster officiellt!

Vi som sitter i Styret 20/21 är:

Ordförande: Samuel Nyberg, AT3

Vice ordförande: Matilda Svensson, AT3

Kassör: Helena Thim, AT3

Kommunikatör: Maria Oxelman, MPDSD1

SAMO: Astrid Martinsson, AT3

Och vi kan som vanligt bli kontaktade via vår mail: styret@a-sektionen.se, eller på något socialt media.


De andra utskotten och kommittéerna som har gått på sina poster med oss är: AUU, ATU, Arkipelago, JA, FikA, FlorA och RekA samt Valberedningen.

Vi ser fram emot ett kul år tillsammans, och vill samtidigt tillsammans med alla kommittéer hälsa alla nyantagna välkomna till våra utbildningar och till A-sektionen!