AØK


Anollk-52
AØK är A-sektionens mottagningskommitté. AØK’20 består av åtta personer som läser på A eller AT-programmet. Det är vi som planerar och arrangerar Mottagningen, det stora välkomnandet för alla nya studenter på A-sektionen! Oss känner ni igen på de röda overallerna. Även om vi kan verka lite märkliga ibland så är vi alltid taggade (och taggande) och har ofta något skoj på gång!

Den härliga bilden är tagen av FotA.