RustA

RustA-5

Det är vi som är RustA – Arkitekturstuderandesektionens Rustmästeri. Vi har en förkärlek för allt som är grillat och ser till att styra upp festligheter för alla sektionsmedlemmar efter varje avklarad läsperiod!