Styret

Styret

Det är vi som är A-styret 18/19!

Det är vi som planerar och håller i sektionsmöten 2-3 gånger per termin, där alla sektionens medlemmar har möjlighet att komma och påverka och tycka till om vad som händer och ska hända på sektionen. Vi i Styret har även det övergripande ansvaret för att sektionens verksamhet fortlöper som den ska, vilket innebär regelbunden kontakt med sektionens kommittéer och utskott samt andra sektionsstyrelser och kåren.