Styret

 

Styret 2017

Det är vi som är A-styret 16/17!

Det är vi som planerar och håller i sektionsmöten 2-3 gånger per termin, där alla sektionens medlemmar har möjlighet att komma och påverka och tycka till om vad som händer och ska hända på sektionen. Vi i Styret har även det övergripande ansvaret för att sektionens verksamhet fortlöper som den ska, vilket innebär regelbunden kontakt med sektionens kommittéer och utskott samt andra sektionsstyrelser och kåren.

 

With fix it, require him to be who can do my homework precise and to do as much of the corrections and writing on the white board as possible if he finds that easier