Jämlika Arkitektstudenter – JA

12822993_1287228441291899_1627956781_o

Varför behövs vi?
JA är ett utskott som arbetar med genus- och jämställdhetsfrågor på A-sektionen. Den växte fram ur en känsla av att ett sådant perspektiv saknades i utbildningen. Målet har varit att frågorna ska bli en självklar del i arkitektutbildningen och vi är på god väg. Den nystartade valbara kursen VEMS RUM (4,5 hp) är ett resultat av Genusgruppens fleråriga arbete och engagemang. Kursen ska belysa frågeställningar kring arkitektur, genus, makt och identitet.

12874213_1287228451291898_1688741031_o

Tema: Genus och Arkitektur
För fjärde året i rad anordnade JA i år Temadagen med fokus på genus och arkitektur med förhoppning att den ska ses som ett berikande inslag i utbildningen. I år föreläste Karin Brodin från No Man’s Land, Kajsa Sperling från White, Samira Bouabana från Hall of Femmes och Dafni Sarakinis från Arkitekt(h)en, Sveriges Arkitekters nystartade utskott för mångfald och jämställdhetsfrågor.

12527797_1287228454625231_1049104560_n

Vi skriver historia nu, Allsammans
För att belysa kvinnliga arkitekter sammanställde JA våren 2014 ett fanzine. Studenter från flera arkitektutbildningar bidrog med fria tolkningar i text och bild. Under hösten 2014 blev fanzinet en del av kurslitteraturen i arkitekturhistoria i årskurs ett. I samband med det höll vi även en workshop kring genusrelaterade frågor. I dialog med programmet driver JA också studierelaterade frågor på skolan som att få fler kvinnliga handledare och att ha anonyma projektinlämningar. Vi för en ständig dialog med lärare och programansvariga på både kandidat- och masterprogrammen och arbetar för att få vara med och påverka litteratur och kursinnehåll i framtiden.

12422442_1287228417958568_1113967775_o

Vi vill bli fler!
Vi ses varje vecka och jobbar både internt med fortbildning inom gruppen och externt med event och studierelaterade frågor på skolan. Intresset för JA arbete är stort och antalet medlemmar växer hela tiden. Kanske har du en idé du vill förverkliga i JA, tips på föreläsare till nästa års Temadag eller bara vill veta mer om vårt arbete, hör av dig i så fall!