Motioner

En motion är ett yrkande som en student eller utskott/kommitté/intresseförening uppmärksammar att A-styret ska ta upp på agendan på sektionsmöten. En motion kan ses som en förlaga till en större äskning, där man initierar att en grupp ska sättas ihop för att skapa den budgetering som en äskning kräver. Det kan också vara en lösare önskan om något som borde t.ex. införas eller byggas på sektionen.

Ladda ner motionsmallen här!