Dagordning extrainsatt sektionsmöte

Dagordningen för sektionsmöte 2016-11-02 finns tillgänglig på denna länk:

Dagordning

Proving the point that real click resources pay someone to write my essay humour is universal