Utlysande av sektionsmöte

Härmed utlyses ett extrainsatt sektionsmöte onsdagen den 2:a november 2016. Maila eventuella motioner eller äskningar till a.at.styret@gmail.com senast 7 dagar i förväg. Mallar för detta finns under fliken Styret.

Despite all the hard work he does, musclenerd really doesn’t https://phonetrackingapps.com track a phone make anything off hacking ios devices and working at apple would, well, help him financially